[BBCie-announce] Bedrijvenborrel

BBCie bbcie at a-eskwadraat.nl
Wed Mar 20 15:35:11 CET 2013


Geachte Borrelaar.

Morgen is er weer een borrel en wel een met de verhelderende titel
Bedrijvenborrel. Daar ik nog te veel reisbrakheid in me heb, ga ik elke
poging tot een gestructureerd verhaal achterwege laten en er gewoon een
paar axioma's inblazen die de boel duidelijk en eenduidig moeten
omschrijven.

Axioma: (A1) Er is een borrel.
       (A2) Er komen bedrijven.
       (A3) Water is in vloeibare vorm nattig.

Proposities: (A3) AND NOT (A1) --> (P1) Als je nat gaat ben je water.
          (P1) AND (A2) --> (P2) Er komen mensen op de borrel die
op vochtige doch hartstochtelijke wijze de liefde met je willen bedrijven.
          (P2) AND NOT (A1) --> (P3) Sommige dingen moet je
inverteren, dus je niet laten bedrijven maar bezinken.
                              Daar bezinken
en bedrinken homotoop zijn, is het duidelijk dat (A1) als axioma
noodzakelijk is.

Theorem: (T1)  De borrel is gratis omdat zowel droge als natte mensen van
water zijn.
Bewijs:       Merk op dat blauw geen vliegtuigbrandstof is. Dan volgt
triviaal dat (P1) + (P2) + (P3) --> (T1)

Corollary's: (C1)              1/0 = bloemetjes, dus de
borrel heeft een infinite amount of awesomeness.
         (C1) AND (T1) --> (C2) SBB = {alle niet sterke drank, het
speeksel van een willekeurige BBCie'r danwel bloed van een Tostimeister}.


Merk op dat het Speciaal Bier van de Biweek in de Bierinski-topologie nu
biholomorf is met de Speciale Bedrijven Borrel .

Tot morgen in de MiBoKa.
Willem
BBCieMore information about the BBCie-announce mailing list