[BBCie-announce] verschillend maar toch eenheid

bbcie at a-eskwadraat.nl bbcie at a-eskwadraat.nl
Wed Mar 18 12:34:29 CET 2015


Beste borrelgangers,

Aanstaande donderdag is er weer een borrel. Met man en macht heeft de
BBCie deze moeten verdedigen zodat hij niet gekaapt werd door andere
commissies. Geachte borrelaars, door middel van deze announce mag ik vol
trots de muurborrel bij u onder de aandacht brengen.

De vorige borrel werd er aan mij gevraagd: Stef, waarom willen jullie in
vredesnaam een muurborrel? Mijn antwoord hierop was: Gewoon omdat het kan!
Minder bèta geassocieerde personen zouden echter een veel poëtischer
antwoord kunnen geven.

De geschiedenis is getekend door muren. Hierbij kan je denken aan de
Chinese muur, zie figuur 1. Rond 200 v. Chr. gaf Keizer Zheng of Qin
opdracht tot de bouw van deze muur om het verenigde China te beschermen
tegen invallen van buitenaf. Het exacte aantal doden tijdens de bouw van
de muur is onbekend maar de schatting ligt rond de 500.000 doden. Sommige
muren zijn eigenlijk helemaal geen muur zoals bijvoorbeeld de
Atlantikwall, zie figuur 3 en 4. Met de Atlantikwall wordt de defensielijn
aan de westkust van Europa van zuid Frankrijk naar noord Noorwegen
bedoeld. Deze linie bestaande uit 15000 bunkers werd gebouwd tijdens de
tweede wereldoorlog om het Duitse Rijk te verdedigen tegen de
geallieerden. Wij Nederlanders hebben ook vele muren om trots op te zijn,
bijvoorbeeld de Oosterscheldekering, te zien in figuur 2. De vijfenzestig
kolossale pijlers vormen de ruggengraat van deze muur tegen het hoge
water.

Het opvallende is dat alle moderne muren van gewapend beton gebouwd
worden. Dit composiet materiaal bestaat uit 3 componenten: grind, specie
en staal. Het hoofdbestanddeel is grind wat vooral als vulmateriaal
gebruikt wordt. De grindkorrels worden aan elkaar geplakt met behulp van
specie. Dit mengsel genaamd beton kan per euro ongelofelijk veel
drukkracht doorstaan. Staal heeft juist de tegenovergestelde eigenschap.
Het is redelijk duur en kan slecht drukkrachten weerstaan maar kan heel
goed trekkrachten opnemen. Door deze te combineren ontstaat en sterk en
goedkoop materiaal.

Nu terug naar onze filosoof. De moderne muur van gewapend beton is een
prachtig voorbeeld hoe onderdelen met totaal verschillende eigenschappen
een eenheid kan opleveren. Eigenlijk lijkt dit verdacht veel op onze
studievereniging. De vier verschillende bachelors en bijbehorende masters
zijn totaal verschillend maar samen vormen wij onze mooie vereniging.
Misschien is dit de diepere gedacht achter de muurborrel.

* locatie: Minnaert Bovenkantine
*tijd: 16:30-18:30
*bonusfeit: Biertrio: De Molen, Emelisse en Kaapse Brouwers

Ps, Hoe sterk de eenheid ook is, af en toe verlies je een onderdeel, wat
dan weer aangevuld moet worden. Helaas ben ik zelf het deel dat verloren
gaat. Na ongeveer 3.5 jaar onderdeel te zijn van deze capabele commissie
wordt het tijd om er een punt achter te zetten. De muurborrel zal voor mij
dan ook de laatste borrel zijn aan de betere kant van de bar. Graag zou ik
iedereen bedanken voor deze geweldige 3.5 jaar.

Tot ziens,

Stef

More information about the BBCie-announce mailing list