[BBCie-announce] Laatste Borrel

BBCie bbcie at a-eskwadraat.nl
Wed Jun 15 14:52:11 CEST 2016


Geachte borrelaar,

Tot mijn grote spijt moet ik u jammerlijk nieuws mededelen. Morgen vindt de
laatste BBCie borrel plaats, de "Laatste Borrel". Deze
betreurenswaardigheid gaat ons zeer ter harte en daarom zullen wij op deze
borrel niet groots uitpakken, wat doorgaans wel het streven is. Wij zullen
dit keer met pijn in onze hart en de staart tussen de benen slechts
aanschouwen hoe de Almanak van dit jaar gepresenteerd wordt, want na een
lange periode flink zweten en zwoegen is de Almanak dan toch eindelijk
daar. Wij gaan er echter vanuit dat de Almanak alleen niet genoeg zal zijn
om al ons verdriet te ontnemen. Daarom zoeken wij onze troost in het
donkerbruine, lichtblonde of goudgele goed en wij nodigen u allen uit om
ons hierin te vergezellen, opdat deze laatste borrel een borrel wordt om
nooit meer te vergeten. Of juist wel.

Mocht u het afgelopen jaar het huidig bestuur weinig gesproken hebben, dan
is de Laatste Borrel uw laatste mogelijkheid hiervoor. Het voltallige
bestuur zal namelijk aanwezig zijn, als het goed is. Mocht u het
kandidaatsbestuur in haar volle glorie willen aanschouwen, dan kan dat,
want ook het kandidaatsbestuur zal aanwezig zijn, als het goed is. En
misschien doen ze nog wat leuke kunstjes.

Met grote angst voor de leegheid waarin wij zullen verkeren na de Laatste
borrel sluit ik deze announce af. Wij, de BBCie, hopen met u allen nog een
laatste keer te kunnen proosten op de Laatste Borrel van dit collegejaar om
frisse moed te verzamelen voor de uiterst zware laatste loodjes die nog
komen gaan.

Met een Laatste groet,
Namens de BBCie,
Samuel van Beek

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De Laatste Borrel
16 juni 2016 16.30-18.30
De Vagant
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


More information about the BBCie-announce mailing list