[BBCie-announce] Announce Speculatieborrel (Vandaag in KBG!)

BBCie bbcie at a-eskwadraat.nl
Thu Nov 17 13:33:35 CET 2016


Geachte borrelaar,

De tentamenweek is achter de rug. Het zware geploeter tijdens de
tentamenvoorbereidingen en het intense gezweet in de tentamenzaal kunnen
wij voor negen weken weer eventjes loslaten. Met een bruin biertje in de
linkerhand en een heerlijk hapje in de rechterhand kunt u zich helemaal te
buiten gaan tijdens de Speculatieborrel. U weet uiteraard dat de tijd van
Sinterklaas nabij is en waar Sinterklaas is, is speculaas. Er wordt nog
volop gespeculeerd of er ook daadwerkelijk speculaas op de Speculatieborrel
aanwezig zal zijn, maar dat maakt het genieten op de borrel er niet minder
om. Uw tentamencijfer is er in ieder geval niet meer afhankelijk van.

Wij hopen u allen vanmiddag te verwelkomen op de Speculatieborrel op de
begane grond van het KBG, een keer eens wat anders.

Met speculerende groet,
Namens de BBCie,
Samuel van Beek

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Speculatieborrel
Donderdag 17 november
17.00 - 19.00
KBG Begane grond
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


More information about the BBCie-announce mailing list