[BBCie-announce] Stoute borrel

BBCie bbcie at a-eskwadraat.nl
Wed Apr 25 18:29:27 CEST 2018


Stoute borrelaar,


Uw verdiensten zijn moeilijk in woorden uit te drukken. Maar bij deze zal
er toch een poging toe gedaan worden. Op het moment van de climax van uw
inspirerende daad hebben vele weinig achting gehad over de muziek die,
moeilijk verstaanbaar zijnde door het geroezemoes, wel degelijk klanken van
liederen die passen bij een dergelijke daad voortbracht. Eenieder zal zich
wellicht, invers met dertijds borrelkaart gebruik schalend, herrinneren met
wie ze als eerste dit wonder hebben gedeeld.

Zeker is dat men dagelijks napraat over hoe sierlijk u uw arm omhoog
bewoog, hoe dapper u het glas aan uw lip zette en hoe stout u het gouden
water uw keel in liep lopen. Maar misschien is het zo dat hun eigen genot
op het moment en hoe graag men zich opnieuw in een dergelijke situatie
bevindt ook meetelt in deze gevoelens van bewondering. Kom hoe dan ook
iedereen weer verblijden met uw aanwezigheid op de stoute borrel.


Met vriendelijke groet,
Namens de BBCie,
Kevin Namink

==========================
Stoute borrel
Donderdag 26 april
16.30 - 18.30
De vagant
==========================


More information about the BBCie-announce mailing list