[Sportcie] SportCie Announce #6

Sport at A-Eskwadraat.nl Sport at A-Eskwadraat.nl
Tue May 6 16:15:20 CEST 2014


Beste lezer,

Laat mij u meenemen op een reis van Nijmegen naar Enschede, laat mij samen
met u en de batavierenlopers deze mythische route volbrengen.

Maar wacht! Om de gehele bataroute af te gaan, is het niet voldoende om te
beginnen in Nijmegen. De echte route begint eigenlijk overal in het land.
In Groningen, Amsterdam, Leiden, Vlissingen, overal begint op
vrijdagmiddag de grote trek al. Eigenlijk begint het in ons aller Utrecht,
waar rond vieren je de Randstedelingen al verdwaald rond ziet dolen door
de stationshal, op zoek naar het eens zo prominent aanwezige blauwe bord
om hun strijdmakkers te ontmoeten.

Met de trein gaat de reis verder, van Utrecht Centraal naar Nijmegen. Om 7
voor of 7 over heel of half vertrekt de blauwgele slang, goed gevuld met
jongeren die voor eens en voor altijd uit de schaduw van de
onbelangrijkheid willen treden in de 24 uur die voor ze ligt.

In Nijmegen begint het grote spel. Op de atletiekbaan van Nijmegen bijten
de dames het spits af, 3,6 kilometer als ouverture van een 18 uur durende
slag, waarin karakters geboren en gekneed worden en imago's veranderd en
vermorzeld worden.

Slingerend door de uiterwaarden van de Waal volgen wij de student, met
lange passend zich door het Duitse boerenland ploegend. Heuvels en dijken
worden bedwongen, kilometers oneindige leegte ziet hij voor zich. En dan
plots! Een brug doemt op, het einde van zijn tocht lijkt binnen
handbereik.

"Gaat hij hier te hard, blijft hij zwoegend achter in het donkerte van de
acht.
De brug leek dichtbij, maar was toch verder dan gedacht."

Bruggen over en voort gaat de koene ridder. Na enkele uren verdwijnt zijn
trouwe compagnon, de maan, om slechts plaats te maken voor wat zijn
grootste vijand kan zijn, de zon. Oh, de ondraaglijke hitte, het brand op
de huid, zweet gutst aan alle kanten.

Dorpen komen, dorpen gaan, de loper blijft altijd maar door gaan. Het gaat
hem nu steeds makkelijker af, gewenning treed op. Vermoeidheid is enkel
toe te schrijven aan een slaaptekort, geen pas lijkt er nog een teveel.
Kilometers weg schieten onder hem door, hij komt op plaatsen, waar hij
nooit is geweest. Alles voor dat ene doel, dat als een heilig doel, door
zijn hoofd spookt. Enschede, het Mekka van de hardlopers.

"Langs de Grolschfabriek leidt de route ons, maar aan bier wordt niet
gedacht.
Straks misschien, als de opdracht is volbracht."

Daar draait hij de markt van Enschede al op. Honderden mensen staan langs
de kant. Is hier dan het einde, denkt de lezer vertwijfeld. Nee! Nog twee
keer van Enschede naar de sintelbaan van de TU en de missie is voltooid.
Nog tweemaal 7 kilometers om de klus te klaren. Eer en glorie zijn te
ruiken, dit is het doel dat iedereen voor ogen had. Hier is alles voor
gedaan.

Daar komt hij dan, hijgend, rood aangelopen, de baan opgerend. Motoren
claxonneren bij zijn binnenkomst, het stadion brult, de gladiator merkt
het niet meer, hij ziet enkel nog een witte streep voor zich. Een roes is
waar hij zich in bevindt, niets meer, niets minder en wat er om hem heen
plaats vindt dringt nog tot hem door, het is een strijd tussen hem en de
klok. En hij wint.

Groetjes,
Roel

More information about the Sportcie-announce mailing list